Kullanılan Psikolojik Yardım Teknikleri

EMDR Terapisi

EMDR – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin (negatif yaşam olayları) neden olduğu duygusal sorunların tedavisinde sıklıkla kullanılan psikolojik bir yöntemdir… devamını oku


“Psikolojik Debriefing” Yöntemi

Psikolojik “Debriefing” travmatik bir yaşantıya maruz kalmış kişilerin iki liderli bir grup toplantısında; duygu düşüncelerini anlatma, dinleme, bilgilenme ve paylaşım yolu ile fark etmeleri, düzene sokmaları… devamını oku


“BASIC Ph” Yöntemi

İlk kez M. Lahad ve ekibi tarafından ortaya atılmış “travma ile başetme”ye yönelik bir yöntemdir. Travma sonrası kişileri en çok rahatlatan nedir? Zor bir durumla başa çıkmada herkesin farklı bir rahatlama kanalı devreye girer… devamını oku


“Bir Peri Masalı” Modeli

Dr. Ricky Greenwald travma konusunda çocuk ve aileler ile çalışan bir klinik psikologdur. “Çocuk Travma Enstitüsü”nün kurucusudur. Ricky Greenwald`un oluşturduğu “Bir Peri Masalı” modelinde… devamını oku


Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat terapisinin tanımı her geçen gün değişip gelişmektedir. Amerikan Sanat Terapi Birliği, sanat terapisini “hastalık, travma ya da yaşamlarında güçlük çeken kişilerin ya da kişisel gelişimini artırmayı hedefleyen… devamını oku


İyileştirici Hikaye Kullanımı

Terapist ile danışan arasında bir aracı olarak kullanılabilen hikayeler, önemli bir yardım kaynağıdır. Hikayeler danışan için özdeşleşme zemini oluşturur… devamını oku


Jungian Kum Terapisi

Kum Terapisi, 1950`li yılların sonuna doğru Jungian çocuk psikoterapisti Dora Kalff tarafından İsviçre`de geliştirilmiştir. Kalff`ın çalışmlarında Jung, Margaret Lowenfeld, H. G. Wells, Winnicott (oyun),… devamını oku


Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel – davranışçı yaklaşımlar, herhangi bir klinik tablonun oluşumunda ve daha da önemlisi devam etmesinde bilişsel ve davranışsal etkenlerin rollerine ilişkin detaylı modeller geliştirilmesine zemin hazırlamışlardır. Modeller  deneysel çalışmalar aracılığıyla önce test edilir… devamını oku