Psikolojik Ölçüm ve Değerlendirme

Psikolojik testler, davranış örneklemlerini ölçme ve değerlendirme yolu ile gelecekteki davranışları tahmin etme amacını taşır. Psikologlar için klinik değerlendirmenin önemli bir parçası olan psikolojik test ve envanterlerin kullanım amacı, bireylerin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini değerlendirmek; kişiliklerini, tutumlarını, davranışlarını, becerilerini, mesleki eğilimlerini standart koşullar altında gözlemleyip tanımlamaktır. Daha sonra gözlemler ve test sonuçları ile edinilen bilgiler bir araya getirilerek bütüncül bir yaklaşımla terapi süreci belirlenir ve bu çalışmalar sonucunda nasıl bir yol izleneceğine danışanla birlikte karar verilir.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

Rorschach Testi tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir testtir. Test, mürekkep lekelerinden oluşmuş 10 kart içermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschach`nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Bu seçimlerdeki temel hedefi ise kartların hem çok somut hem de tam olarak ne olduklarını göstermemesidir. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. Kartlarda beden imgesine, nesne ilişkilerine ve kişiler arası tasarımlara gönderme yapılmaktadır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Kişinin davranışları ve ruhsal yapısı ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

TAT Tematik Algı Testi

TAT, 9 yaş üstü bireylere uygulanabilen projektif yaklaşımlı sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 1935 yıllarında Murray tarafından geliştirilmiştir. 41 karttan oluşan testte erkekler ve kadınlar için ayrı resimler, bir de boş kart vardır. Birey her resme ilişkin başı ve sonu olan, konulu bir öykü anlatır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Kişinin davranışları ve ruhsal yapısı ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

WAIS Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği

WAIS, 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Testin, sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Sözel alt testler kalıcı bilgi edinme, aritmetik becerisi, soyut ve somut akıl yürütme, sosyal muhakeme, kelime bilgisi, sözel ifade ve kısa süreli işitsel dikkat hakkında bilgi verirken, performans alt testleri ise görsel dikkat ve hafıza, analiz-sentez yeteneği, neden-sonuç ilişkisi kurma, görsel algı ve konsantrasyon, görsel-uzamsal algı ve çalışma hızı hakkında bilgi vererek, bireyin güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesini sağlar.

Young Şema Ölçeği (YŞÖ)

Young Şema Ölçeği (YŞÖ) Young tarafından geliştirilen (1990), şemaların belirlenmesi için kullanılan, kişinin öz bildirimine dayanan bir ölçektir. Şema, çevremizde olup biteni yorumlayıp, uyum sağlayarak, yaşamın gereklerini yerine getirebilmek için kullandığımız zihinsel bir yapıdır.

Şemalar bebeklikten başlayarak gelişir ve yaşam boyu sürerler. Aslında Şema terimini, Erken Dönem Uyum Bozucu Şema kavramının yerine kullanırız. Yaşam boyu çevremize uyum sağlamakta kullandığımız tüm düşünsel yapılar şemalara bağlı olarak gelişir.

Şema ölçeğinde 18 ayrı şema, beş farklı alt boyut altında araştırılmaktadır. Bu 18 şema, Bilişsel Davranışçı Terapilerin yıllar içinde tespit ettiği düşünme kalıplarıdır. 18 şema, şema teorisinde, beş üst başlık altında toplanırlar ve bahsedilen bu  üst başlıklar “Şema Alanı” olarak isimlendirilir. Bu alanlar, Çocukluk Çağının Temel İhtiyaçları karşılanmadığında gelişirler.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Testi, bireylerin görsel motor algılamalarını ölçmeyi amaçlamaktadır. 9 geometrik şeklin kopya edilmesi şeklinde uygulanan test, öğrenme bozukluğunu, görsel algılama bozukluğunu ve organik yönlü sorunları belirlemek için uygundur.