Bireysel Psikolojik Yardım

Psikolojik Yardım Klinik Psikoloji alanında eğitim almış kişilerin bireylerin sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışanlarla girdiği, işbirliği-iletişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada belirli bir teori ya da ekole dayanan, planlanmış, amaca yönelik bir yaklaşım vardır.
Psikoterapötik yardım ekolleri yöntem olarak karşılıklı konuşma, yazma, çizim, sanat yapma, drama, dans yada müzik gibi iletişim araçlarını kullanılabilir.

Bireysel çalışmalar kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini yeniden keşfederek, nerede bulunduklarını anlamalarına, içgörü kazanarak nerede olmaya gereksinim duyduklarını fark etmelerine, bulunmak istedikleri yöne doğru harekete geçmelerine yardım eden bir süreçtir.

Günlük yaşamda, öğrenmede, iş yaşamında, sosyal yaşamda değişen koşullar, değişen durumlara verilen değişen tepkiler ve farklı insan yaşantıları zaman zaman kişileri bireysel psikolojik yardım alma ihtiyacına itmiştir. Ağır çalışma koşulları, rekabet, aile ile geçirilen zamanın giderek azalması gibi etkenler kişilerde `Ben kimim?`, `Ne yapıyorum?`, `Nereye gidiyorum?` gibi temel varoluş soruları yaratmıştır. Genellikle bu noktalarda talep edilen bireysel yardım çalışmaları kişilerin yeniden kendi duygu ve düşüncelerini keşfederek, nerede bulunduklarını anlamalarına, içgörü kazanarak nerede olmaya gereksinim duyduklarını fark etmelerine, bulunmak istedikleri yöne doğru harekete geçmelerine yardım eden bir süreçtir. Bireysel psikolojik yardım, bire bir olarak ve gizlilik ilkesine dayanarak gerçekleşir. Çalışma, danışmanın profesyonel yaklaşımıyla, kişinin farkındalığını arttırması ve bu farkındalığın yaşantısına yansıtmasını hedefler. İlişkilerde yaşanan problemler, yaşanan duygusal sıkıntılar, yaşamlarında yaşanan olaylar ve bunların olumsuz etkilerini yaşayanlar bireysel psikolojik yardım hizmetine başvurabilirler.