Bireysel Psikolojik Yardım

Psikoterapötik yardım, Klinik Psikoloji alanında eğitim almış kişilerin, sorunlarının çözümü için kendisine başvuran danışanlarla girdiği, işbirliği-iletişim süreci olarak tanımlanabilir. Psikolojik yardımda belirli bir teori ya da ekole dayanan, planlanmış, amaca yönelik bir yaklaşım vardır.
Psikoterapötik ekoller yöntem olarak karşılıklı konuşma, yazma, çizim, sanat yapma, drama, dans yada müzik gibi iletişim araçlarını kullanılabilirler.

Bireysel psikolojik yardım çalışmaları kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini yeniden keşfederek, nerede bulunduklarını anlamalarına, içgörü kazanarak nerede olmaya gereksinim duyduklarını fark etmelerine, bulunmak istedikleri yöne doğru harekete geçmelerine yardım eden bir süreçtir. Bu süreçteki farkındalık, çocukluk ve gençlik döneminde oluştuğunda, yetişkinlik döneminde karşılaşılan sorunlarla baş edebilme becerileri artmaktadır. Çocuk ve gençlerin güçlü ve zayıf yönlerine dair farkındalıklarını erken yaşlardan itibaren bireysel terapilerle artırmak ileride yaşanabilecek ciddi psikolojik sorunları engelleyecektir.