Kullanılan Psikolojik Yardım Teknikleri

Çözüm Odaklı Terapi

Geleneksel psikoterapi yöntemleri uzun yıllar soruna odaklanarak, sorun çözmeye çalışırken, yaratıcı bir yaklaşımla “Çözüm”e odaklanan Steve de Shazer ve ekibi, Çözüm Odaklı Terapi ile psikoterapi… devamını oku


Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) teriminin bilimsel literatürde ilk kullanımı 1970`li yılların ortasında olmuş, ilk kontrollü çalışmalarının sonuçlarının yayınlanması ise 1980`li yılların başında gerçekleşmiştir. Aradan geçen kısa zaman dilimi içinde BDT birçok batılı ülkede en yaygın kullanılan terapi tekniği olmuştur… devamını oku


EMDR Terapisi

EMDR (E/ eye, M/ movement, D/ desensitization, R/ reprocessing), 1978`de Francine Shapiro, Ph.D tarafından ortaya atılmış davranışsal ve danışan odaklı yaklaşımları bir araya getiren… devamını oku


Dışavurumcu Sanat Terapisi

Yaklaşık 12.000 yıl önce yaşayan mağara devri insanlarının, duvar resimlerini ne amaçla yaptıklarını halen bilmiyoruz. Belki kutsallık, belki sanat, belki iyileşme ya da geriye bir şey bırakma… devamını oku


Dinamik Oryantasyonlu Yaklaşım

Öncelikle danışanın başvuru şikayetlerini başlatan nedenler, kişinin gelişimsel öyküsü, güncel hayat olayları ve ilişkileri dikkate alınarak araştırılır… devamını oku


Aile Terapisi

Aile Sistemleri Terapisi, bireyin tam olarak anlaşılması için ilişkilerinin bütünlüğü içinde ele alınmasını savunur. Tüm aile bireyleri arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışır… devamını oku


Şema Terapi

“Şema Terapi” bir çok terapi kuramının (Bilişsel, Davranışçı, Gestalt, Bağlanma) bütünleştirilmesi sonucunda 1980`li yıllarda Young tarafından ortaya konmuş bir terapi yöntemidir… devamını oku