Yetişkinlere Psikolojik Yardım

Yetişkinlere Psikolojik Yardım

Bu çalışma bireyin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendisini daha iyi anlamasını, kendi kendine kararlar alabilir, problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar. Psikoterapötik sürece katılan bireyler kendilerine özgü dünyalarını daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu olarak da karşılaştıkları olayları, yaşantıları gerçekçi bir tutumla ele alarak, fırsatları yeniden değerlendirir ve harekete geçerler. Bu süreç sözel ve sözel olmayan iletişim yolları ile psikoterapist ve danışan arasında karşılıklı etkileşime olanak veren; danışanın tutum ve davranışlarında istenilen yönde değişiklikler oluşturarak, problemlerine çözüm yolları bulunmasını amaçlar ve mesleki gizlilik ilkelerine ve etik kurallara bağlı kalınarak yürütülür.

Kullanılan Psikolojik Yardım Teknikleri


Psikolojik Ölçüm ve Değerlendirme


Bireysel Psikolojik Yardım


Grupla Psikolojik Yardım