Grupla Psikolojik Yardım

İnsanlar doğdukları andan itibaren başka insanlarla etkileşim içindedirler. Bu süreç doğal bir şekilde gelişir. Ancak bazı çocuk/gençler için bir grubun içinde kendini kontrol etmek, duygularını karşısındakilere doğru ifade edebilmek, karşısındakilerden gelen sözel ya da bedensel mesajları fark edebilmek diğer kişilere göre daha zordur. Grup çalışmaları, çocuk/gencin kendi duygularını fark etme, kendini keşfetme, farkındalık kazanma gibi çalışmaları hedeflemektedir.

Bu amaçlardan yola çıkarak yapılan grup çalışmalarında şu teknikler kullanılmaktadır:

Dışavurumcu Sanat Terapisi Yaklaşımı;

  • Kognitif Davranışçı Teknikler
  • Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri
  • Öğrenme Alanlarının Geliştirilmesine Yönelik Nörogelişimsel Çalışmalar

Nörogelişimsel çalışma gruplarında, dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi gibi öğrenme sistemlerine yönelik geliştirici çalışmalar yapılmaktadır