Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel – davranışçı yaklaşımlar, herhangi bir klinik tablonun oluşumunda ve daha da önemlisi devam etmesinde bilişsel ve davranışsal etkenlerin rollerine ilişkin detaylı modeller geliştirilmesine zemin hazırlamışlardır. Modeller  deneysel çalışmalar aracılığıyla önce test edilir ve bu tür deneysel çalışmalardan elde edilen veriler ya ilk modelin doğrulanmasına ya da değiştirilmesine yol açar. Modelde bir değişiklik yapılırsa bu değişiklik ilk modele yönelik geliştirilmiş protokollerin değişimine neden olur. Protokol yeterince olgunlaştırıldığında kontrollü klinik çalışmalarla teyit edilir. Bu çalışmaların sonuçları ve bu çalışmaları yürütürken edinilen deneyimler tedavi planının daha da rafine edilmesini sağlayarak, tedavinin etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılmasını sağlar. BDT`de formülasyon çok nettir ve danışan ile birlikte yapılır. Daha önce denenerek, sınanmış ve geçerli modeller aracılığı ile danışanın düşünce şemaları ve davranışları üzerinde çalışılır. Bu yöntemin travmatik yaşantıya uğramış bireyler için geliştirilen protokolleri de mevcuttur. Travma sonrasında bu protokollerle çalışılır.