Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat terapisinin tanımı her geçen gün değişip gelişmektedir. Amerikan Sanat Terapi Birliği, sanat terapisini “hastalık, travma ya da yaşamlarında güçlük çeken kişilerin ya da kişisel gelişimini artırmayı hedefleyen kişilerin, bir profesyonel eşliğinde sanatı iyileştirici amaçlı kullanmaları” (AATA Newsletter, 2004: akt. Brooke, 2006) olarak tanımlamıştır.

Türkiye`de de özellikle 1999 depremi sonrasında travma terapisi eğitimi için gelen uzmanlar tarafından tanıtılan ve giderek yaygınlaşan dışavurumcu sanat terapisi terapistlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Sanat terapisinin diğer yöntemlere göre en güçlü yanı; en acı verici konuları bile yumuşakça, kişiyi rahatsız etmeden ele almasıdır. Bu sebeple değişik kaynaklı travmalarla (Steele, 2003), değişik şiddette ve tanıda olan psikolojik sorunlarla bu teknikle rahatça çalışılabilmektedir. Travma çalışmalarında sanat terapisinin pek çok dalından yararlanılmaktadır. Hikayeler, beden ve dans terapisi, kil ve resim çalışmaları travmada iyileştirici çalışmalar olarak yer almaktadır.