“BASIC Ph” Yöntemi

İlk kez M. Lahad ve ekibi tarafından ortaya atılmış “travma ile başetme”ye yönelik bir yöntemdir. Travma sonrası kişileri en çok rahatlatan nedir? Zor bir durumla başa çıkmada herkesin farklı bir rahatlama kanalı devreye girer. Kimi inançlarıyla, kimi duygularını paylaşarak, kimi yardım ederek, kimi bilgi edinerek rahatlar ve eski yaşantısına daha çabuk geri döner. Bu yöntemde travma sonrası kişilerin kendi rahatlama kanallarını fark etmeleri ve kullanmaları amaçlanır. Bu başa çıkma kanalları şunlardır: İnanç (Belief), Duygu (Affect), Sosyal (Social), İmajinasyon (Imaginative), Bilişsel (Cognitive) ve Fiziksel (Physiological). Kısaca kanallar BASIC-Ph olarak isimlendirilmiştir. Bu, her kişinin başa çıkma mekanizmasını bütün olarak ele alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım pek çok psikolojik kurama dayanılarak geliştirilmiştir (Lahad, 1997). Bu rahatlama kanalları ile pek çok çalışma planlanabilir. Örneğin altı parçalı hikaye oluşturmak bunlardan biridir. Bu tür çalışmalarla kişinin hangi rahatlama kanalını/kanallarını baskın olarak kullandığı saptanabilir. Bireyler bu konuda bilinçlendirilebilir ve/veya daha sonra yapılacak terapi, rehabilitasyon çalışmaları bu yönde geliştirilebilir (Ayalon, 1999).