Çocuklara/Gençlere Psikolojik Yardım

Çocuklara/Gençlere Psikolojik Yardım

Bu çalışma çocuk ve gençlerin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri belirlemeyi, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendilerini daha iyi anlamalarını, psikoterapötik süreçten sonra da karşılaşacakları benzer problemleri çözebilir hale gelmelerini, bulundukları çevreye uygun kararlar alabilmelerini, kendilerini güçlü oldukları alanlara doğru gerçekleştirmelerini amaçlar. Bu çalışmalara katılan çocuk ve gençler kendilerine özgü dünyalarının daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu olarak da karşılaştıkları olayları, yaşantıları gerçekçi bir tutumla ele alarak, karşılarına çıkan fırsatları doğru değerlendirir ve harekete geçerler. Bu süreç psikoterapötik gizlilik ilkelerine ve etik kurallara bağlı olarak yürütülür. Ancak çocuğa/gence fayda sağlayacağı düşünülen bilgiler çocuğun/gencin bilgisi ve onayı dahilinde olmak şartı ile aileleri, yakınları ve öğretmenleri ile paylaşılabilir.

Kullanılan Psikolojik Yardım Teknikleri


Psikolojik Ölçüm ve Değerlendirme


Nörogelişimsel Çalışmalar


Okul ve Öğrenme Sorunları


Sınav ve Performans Kaygısı


Bireysel Psikolojik Yardım


Grupla Psikolojik Yardım