Kullanılan Psikolojik Yardım Teknikleri

Çözüm Odaklı Terapi

Geleneksel psikoterapi yöntemleri uzun yıllar soruna odaklanarak sorun çözmeye çalışırken, yaratıcı bir yaklaşımla “Çözüm”e odaklanan Steve de Shazer ve ekibi, Çözüm Odaklı Terapi ile psikoterapi… devamını oku


Dışavurumcu Sanat Terapisi

Yaklaşık 12.000 yıl önce yaşayan mağara devri insanlarının, duvar resimlerini ne amaçla yaptıklarını halen bilmiyoruz. Belki kutsallık, belki sanat, belki iyileşme ya da geriye bir şey bırakma… devamını oku


EMDR Terapisi

MDR (E/ eye, M/ movement, D/ desensitization, R/ reprocessing), 1978`de Francine Shapiro, Ph.D tarafından ortaya atılmış davranışsal ve danışan odaklı yaklaşımları bir araya getiren… devamını oku


Aile Sistemleri Terapisi

Aile Sistemleri Terapisi, bireyin tam olarak anlaşılması için ilişkilerinin bütünlüğü içinde ele alınmasını savunur. Tüm aile bireyleri arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışır… devamını oku


Yapılandırılmış Oyun Terapisi

Oyun terapileri psikolojik sorunları olan, uyum ve davranış bozukluğu gösteren çocukların, doğal oyun ortamında kendilerini ifade etmeleri gerçeğine dayanır. Çocuk, duygularını ve sorunlarını oynadığı oyunlarda ortaya koyar… devamını oku


Dinamik Oryantasyonlu Terapi

İçerik güncellenmektedir… devamını oku


Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) teriminin bilimsel literatürde ilk kullanımı 1970`li yılların ortasında olmuştur. Beck (1976)`e göre BDT, hatalı düşünceleri düzelterek psikolojik sıkıntıları azaltır. İşlevsel olmayan duygu ve davranışları değiştirmenin en doğrudan yolu, yanlış olan ve/veya işlevsel olmayan düşünme biçimini değiştirmektir… devamını oku


Şema Terapi

“Şema Terapi” bir çok terapi kuramının (Bilişsel, Davranışçı, Gestalt, Bağlanma) bütünleştirilmesi sonucunda 1980`li yıllarda Young tarafından ortaya konmuş bir terapi yöntemidir… devamını oku