Okul ve Öğrenme Sorunları

Her çocuğun öğrenme sistemi farklıdır, her çocuğun uzman olduğu en az bir alanı vardır. Önemli olan çocukların güçlü oldukları alanların keşfedilmesidir. Ancak okulun öncelikli olarak istediği alanlar eğer yeterince gelişmemişse, çocuk okulda sorunlar yaşayacaktır. Bu sorunlar “Öğrenme Bozukluğu”, “Dikkat eksikliği”, “Dürtüsellik”, “Aşırı Hareketlilik”, “Sosyal Beceri Eksikliği” gibi bozukluklar nedeni ile de oluşabilir. Bu sorunlar da ders çalışma güçlüğü, uzun süre derslere dikkatini verememe, ödev yapmakta zorluk çekme, sınavlarda basit dikkat hataları yapma, okuma ve yazma da zorlanma gibi sorun alanlarına yol açacaktır.

Dr. Mel Levine`e göre (All Kinds Of Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi.

Okul ve öğrenme sorunlarını ele alırken,  öğrenmede 8 sistemden hangisini kullandığı, güçlü olan alanları ile, gelişmesi ve desteklenmesi gereken alanlarının neler olduğunun saptanması, çocukların nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri, gelişimlerinin nasıl hızlandırılacağı  ile ilgili psikogelişimsel ve psikoterapötik  çalışmalar yapılmaktadır.