Hizmetlerimiz

Çocuklara/Gençlere Psikolojik Yardım

Bu çalışma çocuk ve gençlerin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri belirlemeyi, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendilerini daha iyi anlamalarını, psikoterapötik süreçten sonra da karşılaşacakları benzer problemleri çözebilir hale gelmelerini, bulundukları çevreye uygun kararlar alabilmelerini, kendilerini güçlü oldukları alanlara doğru gerçekleştirmelerini amaçlar… devamını oku


Yetişkinlere Psikolojik Yardım

Bu çalışma bireyin sahip olduğu yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri, kişisel ve duygusal problemleri konusunda, kendisini daha iyi anlamasını, kendi kendine kararlar alabilir, problemlerini çözebilir hale gelmesini amaçlar. Psikoterapötik sürece katılan bireyler kendilerine özgü dünyalarını daha önce erişemedikleri bir açıklıkla farkına varırlar, bunun sonucu olarak da karşılaştıkları olayları, yaşantıları gerçekçi bir tutumla ele alarak, fırsatları yeniden değerlendirir ve harekete geçerler… devamını oku


Psikolojik Travmada Yardım

Boşanma, evlat edinilme, kaza, hastalık, hırsızlık, deprem, taciz ya da yakınlarını kaybetme… Kişiler bu olayları bazen kendileri yaşarlar bazen de bu olaylara tanık olurlar. Travma, hayatın günlük akışı içinde, hiç beklenmedik bir anda, kişinin yaşamına, sevdiklerine, inanç sistemlerine, fiziksel bütünlüğüne kast eden olayları yaşama ya da bu olaylara tanık olma olarak tanımlanabilir. Travmanın kişiler üzerinde yarattığı etkiler travmayı direkt olarak deneyimlemek, travmanın şiddeti ve olay sonrasında yaşamında ne gibi değişiklikler olduğu ile bağlantılıdır… devamını oku