İyileştirici Hikaye Kullanımı

Terapist ile danışan arasında bir aracı olarak kullanılabilen hikayeler, önemli bir yardım kaynağıdır. Hikayeler danışan için özdeşleşme zemini oluşturur. Aynı zamanda koruyucu da olur. Danışan kendi deneyimini hikaye ile ilişkilendirerek kendi  çatışmaları hakkında konuşabilir. Hikayeler, özellikle direnç noktalarında değerini gösterir. Uygun zaman ve şekilde kullanıldığında, bir hikaye terapötik çabanın merkezi olup, tutum ve davranışlarda değişikliğe neden olabilir. Ancak yanlış dozda, içtenliksiz bir biçimde ahlak dersi gibi verildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabilir (Ayalon ve ark. 1999, Peseschkian, 1997). İyileştirici Hikaye Kullanımı, travmatik yaşantıların sonrasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.