Farklı Sorun Gruplarında Yetişkinlerle Sanat Terapisi Uygulamaları

Farklı Sorun Gruplarında Yetişkinlerle Sanat Terapisi Uygulamaları
5 Ocak 2023
Etiketler: ,
Kategoriler: Haberler

Bireylerin kendilerini sanat ile ifade etme serüveni mağara resimleri ile başlamıştır. Günümüzde sanatın pozitif etkisinden faydalanan sanat terapisi, en acı verici konuları bile nazikçe ve estetik olarak ele almayı mümkün kılar. Sanat terapisinde hikaye, konuşma, şiir, resim, hareket, dans, drama, fotoğraf ve pek çok sanat dalı kullanılır. Sanatın ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği terapiyi zenginleştirmektedir. Terapiye gelen kişi seçtiği malzemelerle kendini rahat hisseder ve acı veren hayatı ile ilgili meseleleri kolayca ele alır. Kaygı, acı, üzüntü ve öfke birer sanat eserine dönüşür. Danışanın sanat eseri yaparken olup biten şey, sıklıkla aklından geçiveren ama bir türlü kendine tam olarak ifade edemediği bir düşüncenin, duygunun kişi için çok uygun bir form bulmasıdır. Danışanlar terapi sırasında hissettiklerini kelimelere dökemedikleri durumlarda, sanat olarak oluşturdukları bir formdan yola çıkarak, hissettiklerini aniden tam olarak ifade edebildikleri bir eserle karşı karşıya kalıverirler. Çatışma yaratan zıt duygular aynı kağıtta birlikte yer alırlar. Böylece kişi gerçek yaşamında da zıtlıkları kabul edebilir ve dönüştürebilir. Sanat için sanat yerine, iyileşmek için sanat yapılır.

Sanatla uğraşırken rahatlama olur, yaratıcı enerji bedene yayılır, terapi sırasında danışan karanlıkta kalan yönlerine ışık tutmaya ve farklı bir içgörü ile iletişime başlar. İç dünyasında yepyeni kapılar açılmaya başlar sözcüklerin ötesine geçilir.  Bu sürecin sonunda da eyleme geçildiği, dönüşülüp ve iyileşildiği düşünülür.

Nasıl Uygulanır?

Sanat terapisi bireysel olarak ya da gruplarla çalışılabilir. Çiftler ve aileler de kullanılabilir. Aile birlikte sanat yaparak ailedeki çatışma çözümlerini gerçekleştirebilirler.

Dışavurumcu sanat terapisinin etkili olduğu konular:

 • Duygusal çatışmaları uzaklaştırma
 • Farkındalığı yükseltme
 • Kaygıyı, korkuları azaltma
 • Acı verici konuları ele alma (kayıp, travma, depresyon, yaş dönemleri)
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Davranış düzenleme
 • Problem çözme
 • Kendilik değerini yükseltme
 • Harekete geçme
 • Dikkat, dürtüsellik sorunlarını giderme
 • Bağlanma problemlerini ele alma
 • Kişisel gelişimi arttırmadır.

Toplantı içeriği

 • Sanat terapisi seansını yapılandırma
 • Malzeme kullanımı ve mekanı oluşturma
 • İmgelerle çalışma
 • Sanat terapisinde hikayelerin kullanımı
 • Sanat terapisinde görsel sanat ile çalışma
 • İlişki sorunlarında sanat terapisi teknikleri kullanma
 • Depresyon ve kaygı sorunu olan bireylerde sanat terapisi teknikleri kullanma
 • Güven sorunu yaşayan bireylerle çalışmalar
 • Kendini geliştirme ve farkındalık kazanma ile ilgili sanat terapisi egzersizleri ve uygulamaları
 • Sosyal beceri eksikliğinde kullanılabilecek egzersizler
 • Kontrol sorunu olan ve esneklik kazanma ihtiyacı olan bireylerle yapılacak çalışmalar

Belgelendirme

Toplantı sonunda Arkabahçe Katılım Belgesi verilecektir.

Detaylı Bilgi: Arkabahçe Asistanı Engin Çıkrıkçı

0532 370 60 19// 0212 219 24 44 / ecikrikci@arkabahce.info

Tarih ve Saat

27 Şubat – 4 Mart – 6 Mart – 11 Mart 2023 tarihlerinde saat 18.00 – 21.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Kimler katılabilir? Ruh Sağlığı alanında çalışan Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Psikiyatristler ve Ruh sağlığı alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencileri.

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de  21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.

2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve kurucu yönetici olarak çalışmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, meslektaşlarına yönelik süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir. Doktora çalışmasında performansı olumsuz etkileyen tutumlar ölçeği (POET)’i ve tez çalışmasında Çocuklara yönelik bir Şema Terapi Ölçeği (ÇOGEŞ)’i geliştirmiştir. Ayrıca PERGEL adlı performans geliştirme programını geliştiren Güner, bu program meslektaşlarına aktararak yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. 2019 yılında ise “Sanat Terapisi” adlı kitabı Yakın Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap sanat terapisi uygulayıcıları için temel bilgiler ve uygulama örnekleri içermektedir. Sonrasında her iki kitabın da genişletilmiş baskıları “Çözüm Odaklı Terapi” ve “Dışavurumcu Sanat Terapisi” adları ile 2021’de Yenikapı Yayınları tarafından yeniden basılmıştır. Ayrıca, 2013 yılından itibaren çocuklara psikoterapötik öyküler yazan Güner’in yayınlanan öykülerinden bazıları “Kork Benden Kaygı!, Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!, Sıkıldım!, Çocuklardan Boşanılmaz!, Psikolojik Yardım Alıyorum, Ben mi Güçlüyüm, Korku mu?, Babam Bana Güvenmiyor!, Ben Üçüncüymüşüm!” adlı eserlerdir.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır. Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği ve EMDR Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği ve denetçilik görevleri almıştır. Şu anda Sanat Psikoterapileri Derneği’nde Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu’nda görev yapmaktadır ve SPD dernek denetçisidir.

NUR DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

Nur DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almıştır. Okul öncesi kurumlarında danışman ve yönetici olarak çalıştıktan sonra, Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda psikolojik danışmanlık biriminde görev almıştır.  1996 yılında Psikoterapi Bilim Merkezi`nde terapist olarak çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında Jungian terapi ile çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli eğitimler vermiştir.

1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde çocuk ve genç biriminde göreve başlayan Genç, aileler, çocuklar ve ergenlerle çalışmış, psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmıştır.

Mayıs 2011 tarihinden itibaren Olcay Güner ile kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır.

1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Nur Dinçer Genç, travma alanında meslektaşlara yönelik çalışmalar yapmakta, çocuk ve gençlerde psikolojik travma alanında çalışmaktadır. Sanat psikoterapileri Derneği’nde Travma Komisyonu’nun da çalışmış, derneğin yönetim kurulunda görev almıştır. Halen dernek denetleme kurulundadır. 2019 yılında Olcay Güner ile, Sanat ve Psikoterapinin buluştuğu bir yaklaşım: Sanat Terapisi adında, sanat terapisi uygulayıcıları için farklı sorun gruplarına yönelik çalışma örnekleri içeren bir kitap yazmıştır.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Kognitif Davranışçı Terapi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır.