Sınav ve Performans Kaygısı

“Uzun süredir hazırlanıyorum, iyi olduğuma inanıyorum. Ancak birkaç saatle sınırlı, tekrarı olmayan bir değerlendirme beni çok kaygılandırıyor. Ya o gün yapamazsam!..”

Bu düşünce sınanan, yarışmalara katılan veya kısıtlı bir zaman içerisinde herhangi bir performans sergileyen bireylerin ortak endişelerinden biridir. Başta sporcular olmak üzere, topluluk önünde konuşan politikacılar, eğitimciler, sahne gösterileri ile uğraşan sanatçılar bu endişeden arınmak için pek çok yol denerler.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler de sınav anında bilgilerini maksimum derecede kullanmayı hedefler ve bunun için endişelenirler. Peki, sınav sırasında zihnimize üşüşen onlarca otomatik düşünce ile nasıl baş edeceğiz? Bu düşünceler sonucunda oluşan duygularımızı nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl bir çalışma tekniği uygulamalıyız? Nasıl bir beslenme programı izlemeliyiz?

Bu sorulardan yola çıkılarak Klinik Psikolog Olcay Güner tarafından geliştirilen “PERGEL-I Programı” şunu amaçlıyor:
6-12 seanslık bireysel psikoterapilerle; öğrencinin olumlu/olumsuz otomatik düşüncelerle baş etmesini sağladıktan sonra kontrol altına alınmış kaygı ile kişiye özgü maksimum performansa ulaşmak; bunun yanı sıra sınava hazırlık dönemindeki tüm çevresel etmenleri ve alışkanlıkları doğru düzenlemeye yönelik olarak öğrenciye eşlik etmek.

PERGEL-I Programı genel olarak şu adımlardan oluşmaktadır:
A. Öğrencinin öğrenme sistemindeki 8 nörogelişimsel alanı tanıma, kişilik özelliklerini belirleme, kaygı düzeyini ölçme amaçlı psikolojik test ve envanterlerin uygulanması,
B. Sınav esnasında oluşan olumlu/olumsuz düşünceleri tanıma ve işe yaramayan düşüncelerden uzaklaşma tekniğinin öğretilmesi,
C. Duyguları kontrol altına alma becerisi kazandırma,
D. Her öğrencinin kendisine uygun verimli çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi verme,
E. Sınav yolculuğunun her adımına hem ruhsal hem fiziksel olarak öğrenciyi hazırlama.