Çözüm Odaklı Terapi (Yetişkin ve Çocuk)

Çözüm Odaklı Terapi (Yetişkin ve Çocuk)
19 Ağustos 2021
Etiketler: ,
Kategoriler: Haberler

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ Online Bilgi Paylaşım Toplantısı

13-14 Kasım 2021, saat: 10.00-17.00 arası gerçekleşecektir.

Çalışma Zoom Uygulaması üzerinden yürütülecektir. Program internet sorunu yaşamayacağınız, sakin ve yalnız olacağınız bir mekanda, kamera ve mikrofonunuz ile ekran başında olmanızı gerektirmektedir.

Kimler Katılabilir? Ruh sağlığı uzmanları, ilgili alanların son sınıf öğrencileri.

YÖNETEN

Dr. Olcay Güner (Çözüm Odaklı Terapi Kitabı yazarı)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü – Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ unvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır. 2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Arkabahçe’nin Datça’daki faaliyetlerini de yürütmekte ve İstanbul’un yanı sıra, Arkabahçe – Datça’da da danışan görmektedir. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla baş etme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir.  Kitabın geliştirilmiş yeni basımı ‘Çözüm Odaklı Terapi’ kitabı Ağustos 2021’de yayınlanmıştır. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört terapötik çocuk öyküsü, Sanat Terapisi uygulayıcıları için bir sanat terapisi kitabı vardır.

Ayrıca Klinik Psikolog Olcay Güner tarafından geliştirilen “PERGEL-I Programı” psikologlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma 10-12 seanslık bireysel entegratif psikoterapi teknikleri ile (EMDR, KDT, Sanat Terapisi) uygulanmaktadır. Öğrencinin olumlu/olumsuz otomatik düşüncelerle başetmesini sağladıktan sonra kontrol altına alınmış kaygı ile kişiye özgü maksimum performansa ulaşmaya yönelik bir çalışmadır.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

 TOPLANTININ KONUSU

Geleneksel psikoterapi yöntemleri uzun yıllar soruna odaklanarak, sorun çözmeye çalışırken, yaratıcı bir yaklaşımla “Çözüm”e odaklanan Steve de Shazer ve ekibinin geliştirdiği Çözüm Odaklı Terapi yöntemi, kolay, çabuk öğrenilebilen ve hızla çözüme götüren bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır.

Çözüm Odaklı Terapinin özünde şunlar yatar:

• Her bireyin çözüm yolu farklıdır.

• Hedefi belirleyen danışandır.

• Danışanın eksikliklerinden çok güçlerine/kaynaklarına odaklanılır.

• Geçmişle problem arasında bağlantı yoktur. Geçmişe değil geleceğe odaklanılır.

• İyi sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.

• Yapılanlar işe yaramıyor ise tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.

• Terapiler olumlu bir havada geçer.

• Her seansta ilerlemelerin altı çizilir.

• Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.

• Değişim küçük bir hareketle başlar ve çığ gibi büyür.

Özellikle okul ortamında son derece kullanışlı olan bu eğitimin sonunda, katılımcılar çözüm odaklı terapi yöntemini hemen kullanabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir.

İÇERİĞİ

•Çözüm odaklı terapinin tarihçesi,

•Çözüm odaklı terapinin felsefi alt yapısı,

•Çözüm odaklı terapide ilk seans,

•Çözüm odaklı terapide kullanılan soru teknikleri,

•Çözüm odaklı terapide sonraki seanslar,

•Çözüm odaklı terapide kullanılan ev ödevleri,

•Çözüm odaklı terapide dikkat edilmesi gereken ilkeler,

•Çocuklarda çözüm odaklı terapi uygulamaları,

•Çözüm odaklı terapi ile birleşebilecek psikolojik yardım teknikleridir.

BİLGİLENDİRME TEKNİKLERİ

• Teorik bilgi aktarımı,

• Uygulamalı çalışmalar,

• Rol oyunları,

• Örnek çözüm odaklı seansların görüntü kayıtlarını izlemedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Ruh sağlığı uzmanları ve ilgili alanların son sınıf öğrencileri.