Yapılandırılmış Oyun Terapisi

Oyun terapileri psikolojik sorunları olan, uyum ve davranış bozukluğu gösteren çocukların, doğal oyun ortamında kendilerini ifade etmeleri gerçeğine dayanır. Çocuk, duygularını ve sorunlarını oynadığı oyunlarda ortaya koyar. Oyun odası içinde çocuğa, zevk alacağı ve duygularını ortaya koyup tatmin olacağı olanaklar sağlanır. Yapılandırılmış oyun terapisi, direktif ve hedefe yönelik bir amaç üzerinde yapılanmıştır. Sonuca bağlamadan ucu açık bırakılan bir yol tercih edilmez. Çocuk ve aile ile çalışılırken amaç belirlenir ve çocuğun bu amaca yönelmesi için yardımcı olunur. Bu teknikte teori ve uygulama birleşmiştir. `Oyun` çocuk ile terapistin iletişim kurması açısından önemlidir. Terapinin güvenli bir ortam içinde olması, çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlar. Her yönüyle gizliliğin hakim olduğu, güven ilişkisinin yaşandığı özel ve sıradışı bir ortam yaratır.