Çözüm Odaklı Terapi

Geleneksel psikoterapi yöntemleri uzun yıllar soruna odaklanarak sorun çözmeye çalışırken, yaratıcı bir yaklaşımla “Çözüm”e odaklanan Steve de Shazer ve ekibi, Çözüm Odaklı Terapi ile psikoterapi dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Bu yaklaşım pozitif bir bakış açısı ile danışanların sorunlarının ortaya çıkmadığı “nadir” anlarda kişilerin hangi güçlerini kullandığını araştırır. Doğrudan çözümü hedef alarak çalışan bu yöntem, sorunun geçmişi ile hiç ilgilenmeksizin gelecekteki çözüm alternatiflerine odaklanır. Çözüm için tek bir doğru yol yoktur. Sorunun karmaşık olması, çözümün de karmaşık olmasını gerektirmez. Bu terapi tekniği, danışan açısından takip etmesi kolay, hızlı, açık, net hedefleri olan, pozitif bir havada ilerleyen postmodern bir yaklaşıma sahiptir.