Aile Sistemleri Terapisi

Aile Sistemleri Terapisi, bireyin tam olarak anlaşılması için ilişkilerinin bütünlüğü içinde ele alınmasını savunur. Tüm aile bireyleri arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışır. Danışanın sorunu, içinde bulunduğu sistemin, ailenin işleyişine karşı gelişmiş olabilir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir işlev bozukluğunun örüntüsü olabilir. Dolayısıyla, müdahale sadece bireyle sınırlı kalmaz, çalışmaya ailenin tüm bireyleri katılır ve sorun kapsamlı olarak ele alınır.