Sınavlara Yönelik Bir Performans Geliştirme Programı (PERGEL)’i Tanıma ve Uygulama

Sınavlara Yönelik Bir Performans Geliştirme Programı (PERGEL)’i Tanıma ve Uygulama
23 Kasım 2023
Etiketler: ,
Kategoriler: Haberler

Meslektaşlarımıza Yönelik Grup Çalışması

16 Aralık 2023’te ONLINE olarak gerçekleştirilecektir.

16 Aralık 2023 Cumartesi  / 09.00 – 16.00

2 Mart 2024 Cumartesi  / 09.00 – 13.00 (süpervizyon)

Bu Program EMDR, KDT, Sanat Terapisi vb. tekniklerin entegrasyonu ile Dr. Olcay Güner tarafından geliştirilmiştir.

“Uzun süredir hazırlanıyorum, iyi olduğuma inanıyorum. Ancak birkaç saatle sınırlı, tekrarı olmayan bir değerlendirme beni çok kaygılandırıyor. Ya o gün yapamazsam!..”

Bu düşünce sınanan, yarışmalara katılan veya kısıtlı bir zaman içerisinde herhangi bir performans sergileyen bireylerin ortak endişelerinden biridir. Sınavlara hazırlanan öğrenciler de sınav anında bilgilerini maksimum derecede kullanmayı hedefler ve bunun için endişelenirler. Peki, sınav sırasında zihnimize üşüşen onlarca otomatik düşünce ile nasıl baş edeceğiz? Bu düşünceler sonucunda oluşan duygularımızı nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl bir çalışma tekniği uygulamalıyız? Nasıl bir beslenme programı izlemeliyiz?

Bu sorulardan yola çıkılarak geliştirilen “PERGEL (Performans Geliştirme) Programı” şunu amaçlıyor:

8-10 seanslık bireysel görüşmelerle; öğrencinin olumlu/olumsuz otomatik düşüncelerle baş etmesini sağladıktan sonra kontrol altına alınmış kaygı ile kişiye özgü maksimum performansa ulaşmak; bunun yanı sıra sınava hazırlık dönemindeki tüm çevresel etmenleri ve alışkanlıkları doğru düzenlemeye yönelik “sınav koçluğu” ile öğrenciye eşlik etmek.

Çalışmanın ve Süpervizyonun ana temaları:

•   PERGEL Programının uygulama adımları

•   POET Envanterini ve PERGEL Check-List’ini tanıma ve kullanma

•   Rol oyunları ile öğrenilenleri pekiştirme

•   Süpervizyon çalışmaları

 Belgelendirme:

Grup çalışması sonunda Arkabahçe Katılım Belgesi verilecektir.

Çalışmaya Kimler Katılabilir?

EMDR 1. Düzey sertifikasını almış ruh sağlığı uzmanları

Detaylı Bilgi: Arkabahçe Asistanı Engin Çıkrıkçı

 0532 370 60 19// 0212 219 24 44 / ecikrikci@arkabahce.info

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de  21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.

2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve kurucu yönetici olarak çalışmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, meslektaşlarına yönelik süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir. Doktora çalışmasında performansı olumsuz etkileyen tutumlar ölçeği (POET)’i ve tez çalışmasında Çocuklara yönelik bir Şema Terapi Ölçeği (ÇOGEŞ)’i geliştirmiştir. Ayrıca PERGEL adlı performans geliştirme programını geliştiren Güner, bu program meslektaşlarına aktararak yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. 2019 yılında ise “Sanat Terapisi” adlı kitabı Yakın Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap sanat terapisi uygulayıcıları için temel bilgiler ve uygulama örnekleri içermektedir. Sonrasında her iki kitabın da genişletilmiş baskıları “Çözüm Odaklı Terapi” ve “Dışavurumcu Sanat Terapisi” adları ile 2021’de Yenikapı Yayınları tarafından yeniden basılmıştır. Ayrıca, 2013 yılından itibaren çocuklara psikoterapötik öyküler yazan Güner’in yayınlanan öykülerinden bazıları “Kork Benden Kaygı!, Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!, Sıkıldım!, Çocuklardan Boşanılmaz!, Psikolojik Yardım Alıyorum, Ben mi Güçlüyüm, Korku mu?, Babam Bana Güvenmiyor!, Ben Üçüncüymüşüm!” adlı eserlerdir.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği ve EMDR Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği ve denetçilik görevleri almıştır. Şu anda Sanat Psikoterapileri Derneği’nde Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu’nda görev yapmaktadır ve SPD dernek denetçisidir.