Bir Arkabahçe Konferansı: Kanserle Diyalog!

Bir Arkabahçe Konferansı: Kanserle Diyalog!
2 Şubat 2018
Etiketler: , , , , ,
Kategoriler: Haberler
 • Kanser birçoğumuzun gündelik yaşantısına en azından şöyle bir uğramıyor mu?
 • Ölümü çağrıştıran bir hastalık olarak kanser hepimize yaklaştığımızda çaresiz hissettiğimiz, ne diyeceğimizi, nasıl davranacağımızı bilemediğimiz anlar yaşatabilir.
 • Yakınları olarak hastalık tanısı konulan kişinin gerek bedensel durumunda, gerek sosyal ilişkilerinde ve değişen yaşam şartları karşısında gösterdiği psikolojik tepkilere nasıl yardım edebiliriz?
 • Sadece tıbbi değil, psikolojik olarak verilecek desteklerle hastanın tedavisinde sağlanacak pozitif katkılar neler olabilir?
 • Kanserde psikolojinin önemi nedir?
 • Kansere dair bilincin artması, hasta ve yakınlarının, hastaya destek veren sağlık personelinin de bu süreci daha iyi yönetmesini sağlayabilir.

Bu konferansın amacı, kansere dair bilginin ve bilincin oluşmasını ve toplumsal olarak  kanser popülasyonuna doğru yaklaşım konusunda farkındalığımızın artmasını sağlamaktır.

Kimler Katılabilir?

Hasta yakınları, sağlık profesyonelleri, psikoloji profesyonelleri ve konu hakkında bilinçlenmek isteyen herkes (kanser hastaları hariç)

İçerik:

 • İnteraktif imajinasyon çalışmasıyla kanser deneyimi yaşayan kişinin ve ailesinin verebileceği psikolojik reaksiyonlara genel bakış.
 • Psiko-Onkoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Kanser algısı nedir? Kanser nedir? Kanser tanı ve tedavisine dair genel bilgiler nelerdir? Tedavi yönetimi nedir?
 • Kansere verilen psikolojik reaksiyonlar.
 • Kanserde hastaya bütüncül yaklaşım. Hastalık sürecinde psiko-sosyal sorunsallar (hastalığa ve yaşama dair maddi, ailesel, eş ilişkileri, beden ile ilişkideki değişimlerle ilgili sorunsallar).
 • Hastaya nasıl yaklaşmalı? Hastaya hastalığı söylenmeli mi/Nasıl söylenmeli? Nasıl destek olunmalı?
 • Kanserde psikolojik destek ve terapilerin amacını belirlemek.

Tarih: 24 Şubat 2018

Süre: 10.00- 17.00

Kayıt ve detaylı bilgi için:
Arkabahçe Asistanı, Engin Çıkrıkçı, 05323706019 / 02122192444

Bir Arkabahçe Konferansı: Kanserle Diyalog!

Eğitimci: Elçin Biçer, Psiko-onkolog

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji dalında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Prevantif Onkoloji Anabilim dalı Psiko-sosyal Onkoloji Yüksek Lisansı programını bitirmiştir.

Sertifikalar: Dans/hareket terapisi Uygulayıcısı, Hipnoterapi, Psikanalize Giriş Seminerleri ve Vaka çalışmaları, Depresyonda Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Anksiyetede Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Klinik Terapi Becerileri, İlk görüşme ve Etik, Çözüm odaklı terapi teknikleri, Kurumsal/Yönetici/Yaşam Kapsamlı Koçluk Eğitimi.

Bilimsel Yayınlar: “Dance/movement therapy in oncology setting” – IPOS Journal-Vol.25, Issue S3, October 2016, “Life, death and transformation: Keep moving”- Journal of Applied Arts & Health, vol. 7, no. 1., “Dans/hareket ve Sanat Terapisi Araçlarının Kanser Destek Grubundaki Kullanımı” Sanat Psikoterapileri Derneği Bülten.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: KANSEREKARŞI1İZ, “Sağlık İçin… Destek için… Hareket edin…”,“Feza” Müzikli tiyatro oyunu, “Bağları Kuvvetlendiriyoruz”, “Aşk değil Roma’n” Müzikli tiyatro, “Hayatı Paylaşmak Konseri”, “Kaldırın Şalterleri” Müzikli tiyatro oyunu.