SIRMA EŞİTMEZ GÜRLEYEN, Klinik Psikolog

SIRMA EŞİTMEZ, Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Aynı sene başarı bursu ile girdiği Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesi ile bitirerek Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Uzmanlığını  “Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Bağlanma Stillerinin Yeme Tutumu Üzerine Etkileri” konulu projesiyle tamamlamıştır. Klinik stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Servisinde yapmıştır.

Lisans eğitimi sırasında, Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Laboratuvarı’nda nöropsikoloji ve nörobilim projelerinin data girişi ve analizlerini yapmış; aynı zamanda Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meltem Budak’ın Mindfulness ve Diyalektik Davranışçı Terapi projelerini asiste etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan ile birlikte “Erken Çocukluk Döneminde Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Psikolojik Durumu ve Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişkiye Algılanan Sosyal Desteğin Etkisi” konulu posteri hazırlayıp 19.Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunmuştur. Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal süpervizörlüğünde uzun zamanlı olarak çocuk-ergen ve ailelerine yönelik klinik gözlem ve değerlendirmeler yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde, yetişkin bireylere yönelik testlerin uygulanması ve yorumlanması üzerine eğitimler almış, European Association for Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) tarafından akredite edilmiş Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın verdiği “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Yrd. Doç. Dr. Rukiye Hayran süpervizörlüğünde bireysel psikoterapi seanslarını yürütmüştür.

2018-2021 yılları arasında Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarına devam etmiştir. Bu süreçte Dr. Byron Norton ve Carol Norton’ın Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini ve EMDR 1. Modül eğitimini tamamlamıştır.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR Terapisi kullanmaktadır.

Şu anda Arkabahçe’de ergen ve yetişkinler ile çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.