OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü – Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ unvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.

2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde Klinik Psikolog ve kurucu yönetici olarak çalışmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, meslektaşlarına yönelik süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi ve Sanat Terapisi alanlarında vermektedir. Doktora çalışmasında Performansı Olumsuz Etkileyen Tutumlar ölçeği (POET)’i ve tez çalışmasında Çocuklara Yönelik bir Şema Terapi ölçeği (ÇOGEŞ)’i geliştirmiştir. Ayrıca PERGEL adlı performans geliştirme programını geliştiren Güner, bu programı meslektaşlarına aktararak yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup 3. ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006’da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte olup öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010’da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. 2019 yılında ise “Sanat Terapisi” adlı kitabı Yakın Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap sanat terapisi uygulayıcıları için temel bilgiler ve uygulama örnekleri içermektedir. Sonrasında her iki kitabın da genişletilmiş baskıları “Çözüm Odaklı Terapi” ve “Dışavurumcu Sanat Terapisi” adları ile 2021’de Yenikapı Yayınları tarafından yeniden basılmıştır. Ayrıca 2013 yılından itibaren çocuklara psikoterapötik öyküler yazan Güner’in yayınlanan öykülerinden bazıları “Kork Benden Kaygı!, Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!, Sıkıldım!, Çocuklardan Boşanılmaz!, Psikolojik Yardım Alıyorum, Ben mi Güçlüyüm, Korku mu?, Babam Bana Güvenmiyor!, Ben Üçüncüymüşüm!” adlı eserlerdir.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği ve EMDR Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği ve denetçilik görevleri almıştır. Şu anda Sanat Psikoterapileri Derneği’nde Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu’nda görev yapmaktadır. Ve aynı zamanda da SPD dernek denetçisidir.