Ayın Makalesi Yayında! Hakikat’li Sırdaş: Beden

Ayın Makalesi Yayında! Hakikat’li Sırdaş: Beden
20 Ekim 2019
Etiketler: ,
Kategoriler: Popüler Makalelerimiz

Klinik Psk. Irmak Gültekin

İnsanın kendi gerçeğinden kaçması, ona ne kadar zarar verebilir? Ruhsal acılar hak ettikleri muameleyi görmediğinde, yani ruhsal acı hakkıyla çekilmediğinde, nasıl olur da bedensel acıya dönüşür?

Alice Miller, bir psikanalist; aynı zamanda felsefe, psikoloji ve sosyoloji eğitimi de görmüş bir yazar. “Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız.” yazıyor Beden Asla Yalan Söylemez kitabının kapağında. Sert bir üslubu var Miller’ın bana kalırsa. Okuduğunuz kelimeler gözlerinizden girip, Miller’ın bahsettiği o üstünü örtüp de altında kaldığınız şeylere gidip dayanıyor. Fena halde rahatsız oluyorsunuz. Çünkü siz hala o şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz var gücünüzle. Suçlarcasına yazmıyorum bunları. Böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyoruz; bu hepimiz için tanıdık bir şey. Miller’ı okumaya devam ettikçe, daha da çok güç harcıyorsunuz direnerek. Yoruluyorsunuz. Yorulduğunuz an sanırım, dokunuyor kelimeleri size. Belki de dokunduğu için yoruluyorsunuzdur, ayırt etmek güç. Sizdeki o üstü örtülü tüm şeylerinize dokunuyor. Dokundu mu, acıtıyor Miller’ın sözleri içinizi. Önceki yaralara tekabül ediyorlar. Sinirleniyorsunuz yer yer; yaralarınız acıdı diye. Oysa siz ne güzel gömmüştünüz o yaraları, henüz iyileşmeden! Güzel güzel savunma mekanizmaları kullanmıştınız: inkâr etmiştiniz acınızı, yokmuş gibi davranmıştınız, unutmuştunuz, bastırmıştınız… Ne lüzumu vardı şimdi hatırlamanın, hatırladıkça belki aynı belki o zamandan daha da fazla ıstırabı hissetmenin? Okumaya devam ettikçe, siniriniz de yatışıyor lâkin. Miller yer yer kendi üstünü örttüklerini de aralıyor kitapta. Bu iyi geliyor, çünkü hayatlar farklı olsa da acılar ne kadar aynı; insanlar farklı olsa da insan olmak ne kadar benzer özü taşıyor görüyorsunuz satır aralarında. Alice de olsanız, Ayşe de, Ahmet de… İnsansınız işte; annenizin rahminde var oluyorsunuz, doğuyorsunuz, acıyorsunuz, bastırıyorsunuz, insanca yaşıyorsunuz neticede. “Nelerle yaşıyorsunuz aslında?” sorusuna birçok cevabı var Miller’ın bu kitapta. En baştaysa, dayatmalarla yaşıyorsunuz diyor. Zorunluluklarla, gereklerle, lazımlarla, kurallarla, günahlarla…

Size çok yakın biriyle ilgili çok önemli bir şeyleri bilip de ona söyleyemediğiniz oldu mu hiç? Bir türlü dilinizin varmadığı, dönmediği; ama bir bilse onun için pek çok şeyin değişip dönüşebileceğini tahmin ettiğiniz bir hâl. Bedeninizin hâli bu hâl işte. Sizin tüm hakikatinizi bilen çünkü o hakikati sizinle yaşayan bir sırdaş bedeniniz size. Bazı hakikatlerin acısıysa o kadar rahatsız edici ki sizin için, unutuyorsunuz bu sırları. Sırdaşınızsa unutmuyor. Sizin unutmanıza tepkili, kendi kendine taşıyamıyor bu sırrı. Dili yok sizin gibi, “Bak unuttun, bak bunlar vardı, bunları yaşamıştık, böyle hissetmiştik, şöyle yaralanmıştık.” diyemiyor kolayca. Başka bir yol bulmalı sizinle konuşmak için. O da kendi bildiği yol; fiziksel belirtiler. Kimi zaman ağrılar, kimi zaman nefes daralmaları, kimi zaman halsizlik… Aklınıza gelebilecek fiziksel belirtilerin hepsi. Bu yüzdendir ki Miller bedeninize “hakikatinizin gardiyanı” diyor.

Çarpıcı örneklere yer veriyor Alice Miller. Örneğin sayfa 63’te anlatmaya başladığı Proust’un öyküsü bunlardan biri. Astım hastalığı olan Proust’un ölümü, bir zatürre nöbeti geçirip nefes alamaması, “boğulması” ile olmuştu. Proust gerçekten de “boğuluyordu”, çünkü onu aşırı denetleyen, ille de onun olmasını istediği şekilde olmasını isteyen baskın bir annesi vardı. Çocuk Proust annesinin sevgisini kaybetmekten o kadar çok korkuyordu ki bu korku yetişkinliğinde de annesinin kendisi üzerindeki hâkimiyeti ile yüzleşmesini engellemişti. Miller bu durumu şöyle açıklıyor: “…Çok fazla hava (sevgi) soluyor ve o miktarda havayı (hâkimiyet) soluk olarak geri vermesine izin verilmiyor, yani, annesinin insanı içine çekme, yutma talebine karşı gelemiyordu.” Kitapta Proust’un çocukluğuna, hatta doğumundan hemen sonraki anılarına ve bu anıların bedendeki izlerine yer veriliyor. Annesinin sevgisinden duyduğu şüpheyle ilgili anılarını bedeninin ona “astım” ile nasıl ele aldırtmaya çabaladığı çok güzel anlatılıyor.

Astıma böyle bir gözle bakmak belki çoğunuz için alışılmadık bir şey. Benim için de böyleydi, hastalıklara yaklaşımım sanki onlar insanın ruhsallığından bağımsız ve insanın dışında ondan bağımsız olarak dışarıdan ona gelivermiş şeylermiş şeklindeydi. Ancak okudukça, dinledikçe, eleştirdikçe, tartıştıkça bunun ruhsallıktan bağımsız olamayacağına aşina oldum. Genetik alanında yapılan çalışmalara bir göz attığımızda da varılan noktanın, rahatsızlıkların sadece tek bir sebep sonuç ilişkisi ve kesinlikten ibaret olmadığını görüyoruz. Bedensel, ruhsal ve çevresel etkileşimlerin etkisi ve çok sayıda olasılığı beraberinde getirmesi, bir yandan elde hesaplanamayacak kadar çok değişken olduğunu gösterirken diğer yandan mutlak determinizmi dayatmadığı için büyüleyici ve ilham verici. Caspi ve Moffitt (2006) makalelerinde genetik çalışmaların geçirdiği aşamalardan bahseder: İlk çalışmalar, tek bir genin ve o gendeki polimorfizmin belirli bir rahatsızlığa yol açacağı düşüncesi ile yapılmış çalışmalardı. Örneğin; serotonin transporter geninde kısa alel taşıyıcısı olanların nevrotik olacakları savı gibi. Ancak çalışmaların sonuçları hem tutarsızdı hem de açıklayıcı güçleri yeterli değildi. Böylece rahatsızlıkların tek bir gen ile değil; tüm genlerle ilişkili olabileceği düşüncesiyle araştırmacılar GWAS (Genome-wide association studies) çalışmalarına kaydılar. Burada da işler pek istenildiği gibi gitmedi. Endofenotip yaklaşımı hâsıl oldu. Nihayetinde ise “gen çevre etkileşimi” denilen yaklaşımla araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu yaklaşımla, insanların rahatsızlıklarında çevresel etkenlerin de rol oynadığı, bu etkenlere verilen tepkilerde de insanların heterojenlik gösterdiği yorumuna varıldı. Burada bahsi geçen “çevresel etkenler” yalnızca dışımızda olup bitenleri değil; içimizde olup bitenleri de kapsamakta. Ya da dışımızda olup bitenleri bizim “içimize nasıl aldığımızla” da ilgili. Öyle ya; aynı olayı yaşayan iki insanın bu olayla ilgili hissettikleri farklı olabiliyor. Kısaca, doğduğumuzdan itibaren yaşadığımız şeylerin (hatta artık doğum öncesinde ana rahmindeki yaşamımızın da) bizim genlerimizle, bedenimizle, ruhsallığımızla etkileşerek bugün var olan semptomlarımıza yol açabildiğini biliyoruz. Bunu ister genetik- epigenetik çalışmalarından, ister psikanalizden, ister kendi deneyimimizden bilelim fark etmiyor bana kalırsa. Bilgiye ulaşmanın pek çok yolu var, her yolun kendi disiplini var. Önemli olan nokta, bilgiye ulaşmaktaki istek ve gayret; yanı sıra da bilgiye ulaşma yollarını tanımaya ve disiplinlerini kendi içlerinde anlamaya emek vermek.

Psikanaliz için semptom nasıl bir şey diye az daha yakından bakacak olursak, öncelikle her kişi için kişiye has olma özelliğini taşıması göze çarpmakta. Lacancı psikanalizde bu durum, “jouissance”a dayanıyor. Türkçe’ye “keyif, haz” olarak çevrilebilen “jouissance” için bu çeviriler pek de yeterli değil aslında. Çünkü bu keyfin içinde ıstırap da var. Evet, ıstırap çekiyoruz ama bu ıstıraptan keyif alıyoruz; böyle bir döngü. Her semptomumuzda, her korkumuzda, kaygımızda arzumuz da gizli çünkü. Bilinçli olarak farkında değiliz; ancak bilinçdışımızdakilerin acısından keyif alıyoruz semptomlarımızla. Jacques Lacan semptomu belirleyenin kişinin bilinçdışı olduğunu ve bu yüzden semptomun her bir öznenin kendi bilinçdışından keyif alma yolu olduğunu söylüyor. İşte tam bu nedenle analitik çalışmada semptom, yok edilmesi gereken bir şey olmaktan çıkıyor. Bize öznenin bilinçdışından haber verebilecek ve böylece çalışmayı mümkün kılacak bu kıymeti geçirmek, iyileştirmek ve yok etmek aslında analitik çalışma olanağını kısıtlamak demek. Elimizdeki anahtarı kullanmayıp da çöpe atarsak, kapıyı açmayı kendimizden nasıl bekleyebiliriz? Bu çerçevede semptom, tıptaki semptomdan çok farklıdır demiştir Özgür Öğütcen; tıpta semptom kişinin sağlıklı işleyişini bozan ve ortadan kaldırılması gereken bir sorunken, psikanalizde semptomu ortadan kaldırırsanız kişinin öznelliğinden bihaber kalırsınız (Öğütcen, 2017).

Miller da kitapta bunlara ışık tutmaya çalışıyor. Bedensel rahatsızlıklarımıza bakış açımızı değiştirmediğimiz müddetçe kendi hakikatlerimizden uzak kalmaya devam edeceğiz. Bedenimizi dinlemek ve ona kulak vermek, bizi aslında uzun süredir bize uzak olan kendimiz ile tanıştıracak. Kendi hislerimizi bile hissetmemize izin verilmeyen bir düzende, gerçek hissiyatımıza ulaşmaya çalışmak ve o gerçekliği kabul etmek bize iyi gelecek olan. Gerçekten sevmediklerimizi (çünkü bizi gerçekten sevmeyenleri) sevmeye zorlandığımız, hürmette ve sevgide en ufak eksikte suçluluk hissetmemizin diretildiği, kültür, din, ahlak, emirler gibi gerekçelerle biz olmamıza izin verilmeyen bir dünyada kendi hakikatimizi olduğu gibi kabul etmenin şifasına kafa yoruyor Miller kitap boyunca. Zira çocukken yaşadıklarımız kendi(liği)mize şefkatli bir kabul ile işlenmediği müddetçe, ağırlıklarıyla en dibe batmaya mecburdurlar. Bu en dibe batanları bedenimiz bize haber vermeye sorumlu görüyor kendini. Bir çocuk, ağır ve acı verici şeyler yaşarken tüm bu zorluk içinde yaşamaya devam edebiliyor. Çocukken zorlukların içinden geçebiliyoruz da, büyüyünce o zorluklar bizim içimizden geçemiyor! “Yetişkinlik,” diyor Miller, “hakikati artık inkâr etmemektir; bastırılmış acıları hissetmek, bedenin duygu seviyesinde hatırladığı hikâyeyi bilinçli olarak kabul etmek ve bastırmak yerine o hikâyeyi birleştirmek demektir”. (s. 91). Acı çekmiş o çocuk kaç yaşında olursa olsun ancak bastırmayı terk edip kendi gerçeğini kabul ederek içinde taşıyabildiğinde yetişkin oluyor. Buradan bakınca, ne çok “çocuk” var etrafımızda ve ne çocukluklarımız var kendimizde!

Yoksa çocukları pek de sevimli bulmuyor musunuz? Belki de içinizdeki çocuğun gerçekleridir esas sevimsiz olan.

Bilim ve Gelecek Dergisi Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır.

Kaynaklar:

Miller, A. (2015). Beden asla yalan söylemez (7. Baskı).(C. Dansuk, Çev.). İstanbul, Okuyan us.

Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2006). Gene-environment interactions in psychiatry: joining forces with neuroscience. Nature reviews. Neuroscience7(7), 583.

Öğütcen, Ö. (2017). Nevroz, psikoz ve sapkınlık hala bize yeterli mi? Simgesel Psikanaliz Dergisi (1), 73-83.