Kanserde Destekleyici Terapiler ve Çalışmalar Eğitimimizi Tamamladık

Kanserde Destekleyici Terapiler ve Çalışmalar Eğitimimizi Tamamladık
3 Şubat 2018
Etiketler: , , , , ,
Kategoriler: Haberler

Kanser bir çoğumuzun gündelik yaşantısına en azından şöyle bir uğramıyor mu? Kansere dair bilincin artması hepimizin onu daha iyi yönetmesini sağlayabilir. İster yakınınızı, ister doğrudan sizi ziyaret etsin veya danışanınıza uğrasın; bir şekilde yolumuza çıkan bu durumla hasta yakınları, sağlık ekipleri, ruh sağlığı uzmanları olarak nasıl daha iyi baş edebiliriz? Kanserde psikolojinin önemi nedir? Bunlar ilginizi çekiyor ise, bu eğitimimize katılabilirsiniz.

Tarih: 24-25-26 Şubat 2018

Kimler Katılabilir?

 1. GÜN: Sağlık profesyonelleri, psikoloji profesyonelleri, hasta yakınları ve konu hakkında bilinçlenmek isteyen herkes (kanser hastaları hariç)
 2. GÜN: Psikoloji profesyonelleri, onkoloji profesyonelleri
 3. GÜN: Psikoloji profesyonelleri, onkoloji profesyonelleri

Eğitim İçeriği:

1. GÜN:

 • İnteraktif imajinasyon çalışmasıyla kanser deneyimi yaşayan kişinin ve ailesinin verebileceği psikolojik reaksiyonlara genel bakış
 • Psiko-onkoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Kanser algısı. Kanser nedir? Kanser tanı ve tedavisine dair genel bilgiler. Tedavi yönetimi nedir?
 • Kansere verilen psikolojik reaksiyonlar.
 • Kanserde hastaya bütüncül yaklaşım. Hastalık sürecinde psiko-sosyal sorunsallar (hastalığa ve yaşama dair maddi, ailesel, eş ilişkileri, beden ile ilişkideki değişimlerle ilgili sorunsallar)
 • Hastaya nasıl yaklaşmalı? Hastaya hastalığı söylenmeli mi/Nasıl söylenmeli? Nasıl destek olunmalı?
 • Kanserde psikolojik destek ve terapilerin amacı

AMAÇ: Günümüzde neredeyse herkesin kanser deneyimi yaşayan birine mesleki yada sosyal hayatında rastlama ihtimali gün geçtikçe artmakta. Ölümü çağrıştıran bir hastalık olarak kanser yaklaştığımızda çaresiz hissettiğimiz, ne diyeceğimizi, nasıl davranacağımızı bilemediğimiz anlar yaşatıyor olabilir hepimize. Bu eğitimin amacı, kansere dair bilginin ve bilincin artmasını sağlamak ve toplumsal olarak  kanser popülasyonuna doğru yaklaşım konusunda farkındalığımızın artmasıdır.

2. GÜN:

 • Travmatik an: Tanıyı öğrenme anı. Tanı kime söylenmeli? Nasıl söylenmeli?
 • Psiko-onkolojide hastayla klinik ilk görüşmede farklılıklar/esneklikler/spesifik konular/ Hastalığını bilmeyen hastaya psikolojik destek vermek
 • Klinik ilk görüşmede değerlendirme
 • Kanserde yaygın görülen psikolojik bozukluklar
 • Kanserde kaygı ve depresyonla baş etme ve ayırt etme ve medikal tedaviye yönlendirme
 • Kişilik tiplerine göre hastalığa verilen reaksiyonlar
 • Hastane ortamında psiko-onkoloji sistemi kurmak

AMAÇ: Alanda çalışan profesyonellere kanser popülasyonuna ilk yaklaşım ve müdahale konusunda genel bilgileri paylaşmak. Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çerçevesinde ve hasta ile kurulan ilişkideki farklılıklar konusunda bilgi ve vaka paylaşımlarıyla bilinçlendirerek kanserde psikolojik destek konusunda uygulamada daha donanımlı hale getirmek.

 • Kanserli ebeveyne sahip okul çağı çocukların hastalığa verdiği reaksiyonlar
 • Kanserde aile içi iletişim programı-Enchancing Connections
 • Okul ortamında ebeveyni kanser olan çocuklara destek vermek
 • Okul ortamında kanserli aileye danışmanlık vermek
 • AMAÇ: Okulda çalışan psikolojik danışmanlara ebeveyn kanserlerine yaklaşım konusunda bilgi, farkındalık ve yöntem olarak katkı sağlamak.

3. GÜN:

 • Kanserde kullanılabilecek psikolojik destek yöntemlerine genel bakış (psikodinamik, bilişsel/davranışsal, varoluşsal, anlam odaklı, mindfulness)
 • Kanserde kullanılabilecek grup terapilerine genel bakış (Self-help group, psiko-eğitim, paylaşım grupları, sanat odaklı grup atölyeleri)
 • Kanserde sanat odaklı çalışmalar (Sanat terapi, dramaterapi, dans/hareket terapisi) Uygulama örnekleri paylaşılacaktır
 • Kanserde psikolog/psikolojik danışman olmak (kendi ruhsallığımızı korumak, varoluşsal/spiritüel olarak kapsayıcılığımızı arttırmak)
 • Sanat odaklı uygulama
 • Kapanış

AMAÇ: Alanda çalışan profesyonellere kanser popülasyonunda uygulanabilecek metotlara, etkinliğine ve operasyonuna dair bilgilendirme. Kanser popülasyonuyla çalışırken kendimizi ruhsal olarak korumaya ve kendimize en uygun metodu belirlemeye yardımcı olmak.

Elçin Biçer, Psiko-onkolog

Eğitimci: Elçin Biçer, Psiko-onkolog

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji dalında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Prevantif Onkoloji Anabilim dalı Psiko-sosyal Onkoloji Yüksek Lisansı programını bitirmiştir.

Sertifikalar: Dans/hareket terapisi Uygulayıcısı, Hipnoterapi, Psikanalize Giriş Seminerleri ve Vaka çalışmaları, Depresyonda Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Anksiyetede Bilişsel-Davranışçı Terapi Teknikleri, Klinik Terapi Becerileri, İlk görüşme ve Etik, Çözüm odaklı terapi teknikleri

Kurumsal/Yönetici/Yaşam Kapsamlı Koçluk Eğitimi. Bilimsel Yayınlar: “Dance/movement therapy in oncology setting” – IPOS Journal-Vol.25, Issue S3, October 2016, “Life, death and transformation: Keep moving”- Journal of Applied Arts & Health, vol. 7, no. 1., “Dans/hareket ve Sanat Terapisi Araçlarının Kanser Destek Grubundaki Kullanımı” Sanat Psikoterapileri Derneği Bülten.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: KANSEREKARŞI1İZ, “Sağlık İçin… Destek için… Hareket edin…”, “Feza” Müzikli tiyatro oyunu, “Bağları Kuvvetlendiriyoruz”, “Aşk değil Roma’n” Müzikli tiyatro, “Hayatı Paylaşmak Konseri”, “Kaldırın Şalterleri” Müzikli tiyatro oyunu.