Çocuklarla Sanat Terapisi

Çocuklarla Sanat Terapisi
17 Ekim 2022
Etiketler: ,
Kategoriler: Haberler

Sadece meslektaşlarımıza açık online sanat terapisi grup çalışması!

Çocuklarla Sanat Terapisi

 Uygulamalı Sanat Terapisi Çalışmaları

3 Aralık (18:00 -22:00 )

4 Aralık (09:00 – 13:00)

5 Aralık (18:00 – 22:00 )

17 Aralık (18:00 – 22:00)

18 Aralık (09:00 – 13:00)

19 Aralık (18:00 – 22:00)

2022   

Tarihlerinde  (toplam 24 saat)

Bu grup çalışmamız çocuklar ve gençlerle klinik ortamda çalışan psikolog ve psikolojik danışmanlara yöneliktir.

Grup çalışmamızın ana temaları:

Sanat terapisinin tarihçesi

Teorik alt yapısı

Bir sanat terapisi seansının yapılandırılması

Sanat terapisinde hikayelerin kullanımı

Sanat terapisinde çocuk ve ergenler ile çalışma

Sanat terapisinde grup çalışmaları

Sanat terapisinde hikayelerle çalışma

Dikkat eksikliği olan çocuklara yönelik uygulamalar

Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocuklara yönelik uygulamalar

Sosyal beceri sorunu olan (Toplumsal İletişim Bozukluğu),

Dürtü Kontrol Bozukluğu olan çocuklara yönelik uygulamalar

Korku sorunu olan çocuklara yönelik uygulamalar

Bağlanma sorunu yaşayan çocuklara yönelik uygulamalar

Bu çalışmaya kimler katılabilir?

Ruh Sağlığı alanında çalışan Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Ruh Sağlığı alanında eğitim alan son sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri.

Belgelendirme:

Grup çalışmalarımızın sonunda Arkabahçe Katılım Belgesi verilecektir.

Ayrıntılı Bilgi: Arkabahçe Asistanı Engin Çıkrıkçı

0532 370 60 19// 0212 219 24 44 / ecikrikci@arkabahce.info

Grup Uygulayıcıları:

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

OLCAY GÜNER, Klinik Psikolog (Ph.D.)

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de  21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.

2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve kurucu yönetici olarak çalışmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, meslektaşlarına yönelik süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir. Doktora çalışmasında performansı olumsuz etkileyen tutumlar ölçeği (POET)’i ve tez çalışmasında Çocuklara yönelik bir Şema Terapi Ölçeği (ÇOGEŞ)’i geliştirmiştir. Ayrıca PERGEL adlı performans geliştirme programını geliştiren Güner, bu program meslektaşlarına aktararak yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.

Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. 2019 yılında ise “Sanat Terapisi” adlı kitabı Yakın Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap sanat terapisi uygulayıcıları için temel bilgiler ve uygulama örnekleri içermektedir. Sonrasında her iki kitabın da genişletilmiş baskıları “Çözüm Odaklı Terapi” ve “Dışavurumcu Sanat Terapisi” adları ile 2021’de Yenikapı Yayınları tarafından yeniden basılmıştır. Ayrıca, 2013 yılından itibaren çocuklara psikoterapötik öyküler yazan Güner’in yayınlanan öykülerinden bazıları “Kork Benden Kaygı!, Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!, Sıkıldım!, Çocuklardan Boşanılmaz!, Psikolojik Yardım Alıyorum, Ben mi Güçlüyüm, Korku mu?, Babam Bana Güvenmiyor!, Ben Üçüncüymüşüm!” adlı eserlerdir.

Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.

Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği ve EMDR Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği ve denetçilik görevleri almıştır. Şu anda Sanat Psikoterapileri Derneği’nde Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu’nda görev yapmaktadır ve SPD dernek denetçisidir.

NUR DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

Nur DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almıştır. Okul öncesi kurumlarında danışman ve yönetici olarak çalıştıktan sonra, Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda psikolojik danışmanlık biriminde görev almıştır.  1996 yılında Psikoterapi Bilim Merkezi`nde terapist olarak çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında Jungian terapi ile çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli eğitimler vermiştir.

1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde çocuk ve genç biriminde göreve başlayan Genç, aileler, çocuklar ve ergenlerle çalışmış, psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmıştır.

Mayıs 2011 tarihinden itibaren Olcay Güner ile kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır.

1999`da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Nur Dinçer Genç, travma alanında meslektaşlara yönelik çalışmalar yapmakta, çocuk ve gençlerde psikolojik travma alanında çalışmaktadır. Sanat psikoterapileri Derneği’nde Travma Komisyonu’nun da çalışmış, derneğin yönetim kurulunda görev almıştır. Halen dernek denetleme kurulundadır. 2019 yılında Olcay Güner ile, Sanat ve Psikoterapinin buluştuğu bir yaklaşım: Sanat Terapisi adında, sanat terapisi uygulayıcıları için farklı sorun gruplarına yönelik çalışma örnekleri içeren bir kitap yazmıştır.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Kognitif Davranışçı Terapi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır.