NUR DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

NUR DİNÇER GENÇ, Klinik Psikolog

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış ve Klinik Psikolog unvanı almıştır. Okul öncesi kurumlarında danışman ve yönetici olarak çalıştıktan sonra, Özel Yüzyıl Işıl Okulları`nda psikolojik danışmanlık biriminde görev almıştır.  1996 yılında Psikoterapi Bilim Merkezi`nde terapist olarak çocuk ve ergenlerde okul ve öğrenme sorunları, aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı alanlarında Jungian terapi ile çalışmalar yapmış, okullarda rehberlik birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında çeşitli eğitimler vermiştir.

1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi`nde çocuk ve genç biriminde göreve başlayan Genç, aileler, çocuklar ve ergenlerle çalışmış, psikoloji alanında çalışanlara yönelik eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmıştır.

Mayıs 2011 tarihinden itibaren Olcay Güner ile kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık merkezinde terapist, eğitimci ve yönetici olarak çalışmaktadır.

1999’da Travmaya Psikolojik Destek ve Yardım Modeli`nin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılan Genç, “ÖNSE” (Öğrenmenin Nörogelişimsel Sorunlarını Saptama Envanteri)`nin geliştirilmesi çalışmalarında yer almıştır (2007). TRT`de yayınlanan “Bizim Mahalle” adlı çocuk programının danışmanlığını yapmıştır (2008-2009). Bu programda, 5-7 yaş dönemi çocuklarının öğrenmesi gereken kavramları öğrenmeleri ve sosyal problem durumlarına çözüm üretebilmelerini sağlayan beceriler kazanmaları hedeflenmiştir.

Nur Dinçer Genç, travma alanında meslektaşlara yönelik çalışmalar yapmakta, çocuk ve gençlerde psikolojik travma alanında çalışmaktadır. Sanatpsikoterapileri Derneği’nde Travma Komisyonu’nun da çalışmış, derneğin yönetim kurulunda görev almıştır.Halen dernek denetleme kurulundadır. 2019 yılında Olcay Güner ile, Sanat ve Psikoterapinin buluştuğu bir yaklaşım: Sanat Terapisi adında, sanat terapisi uygulayıcıları için farklı sorun gruplarına yönelik çalışma örnekleri içeren bir kitap yazmıştır.

Genç, çalışmalarında ağırlıklı olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR Terapisi, Kognitif Davranışçı Terapi, Aile Terapisi ve Jung Terapisi kullanmaktadır. Genç`in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, aile içi iletişim sorunları, hamile danışmanlığı, anne-bebek danışmanlığı ve bakıcı-bebek danışmanlığıdır.