MERVE ADLI İŞLEYEN, Psikolog

MERVE ADLI İŞLEYEN, Psikolog

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimine başladığı Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ve Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı’ndan mezun oldu.

Lisans eğitimi esnasında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Danışmanlık Hastanesi, Nadis Danışmanlık Merkezi ve Lina Çocuk Ergen Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

Yüksek lisans eğitimi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda Çift ve Aile Terapileri alt dalında tez aşamasındadır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ICEEFT(Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Derneği ) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini Dr. TingLiu, Kyriaki Polychroni ve Dr. Öğr. Üyesi Senem Zeytinoğlu Saydam eğitmenliğinde tamamlamıştır, uluslararası sertifikasyon aşamasındadır.

2018 yılından beri Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) Araştırma Komitesi Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir.

2019 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Psikanalizle Tanışma Seminerleri’ne katılmıştır.

2019 yılında başladığı Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Koruncuk Vakfı tarafından yürütülen, “Devlet Korumasındaki Çocukların Biyolojik Ailelerine Dönüş” süreçlerinde psikolojik olarak desteklenme projesine asistanlığa devam etmektedir.

2018-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik danışmanlık Merkezi’nde bireyler çiftler ve aileler ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Yüksek lisans eğitimi boyunca klinik çalışmalarına devam ederken Türkiye’de çift ve aile terapisi alanında uzman klinik psikologlar Yudum Söylemez, Didem Doğan, Çiğdem Alper, Tuba Akyüz, Senem Zeyntinoğlu Saydam, Nesteren Gazioğlu, Nilüfer Kafesçioğlu ve psikiyatr Nuşin Sarımurat Baydemir’den kilinik süpervizyon almıştır.

Merve Adlı İşleyen, bireyler çiftler ve aileler ile olan klinik çalışmalarında entegratif bir bakış açısıyla duygu odaklı terapi ve kısa süreli çözüm odaklı terapi gibi sistemik terapi ekolleri ve psikodinamik terapiden yararlanır.