IRMAK GÜLTEKİN, Psikolog

IRMAK GÜLTEKİN, Psikolog

Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Yetişkin alt dalında yüksek lisans eğitimine tez döneminde devam etmektedir. Tezinde, Suriyeli göçmenlerle tercüman eşliğinde psikoterapi çalışması yürüten psikoterapistlerin deneyimlerini incelemektedir.

Psikodinamik yönelimle danışan görmektedir. Gültekin’in özel olarak ilgilendiği çalışma konularının arasında göç, yabancılık hissi, duygu düzenleme ve terapi sürecindeki danışan ve terapistlerin bedensel duyum ve reaksiyonları yer almaktadır.

ÇAPA Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı ve Nöropsikoloji Derneğinden “Temel Nöropsikoloji” ile “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” eğitimini ve stajını tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden “Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) eğitimini tamamlamıştır. Sanat psikoterapilerine ilgi duymaktadır; bu bağlamda Sanat Psikoterapileri Derneği ve Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çeşitli sanatla terapi çalışma gruplarına katılmıştır. Bunların yanı sıra yazmak ile uğraşmakta; Bilim ve Gelecek Dergisi’nde ve derginin “Kitapçıl” sayfalarında yazmaktadır.