GÜNEŞ GÜMAN, Psikolog

GÜNEŞ GÜMAN, Psikolog

Lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Öğrenimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde psikiyatri, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı servislerinde staj yaptı.

2008-2013 Yılları arasında İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimini başarıyla tamamlayarak Co-Psikodramatist ünvanını aldı.

Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık’ta “Çözüm Odaklı Psikoterapi” eğitimini tamamladı. Katıldığı diğer mesleki eğitimler arasında Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen “Stres Yönetimi Eğitici Eğitimi”, “Kayıplar, Yas ve Terapötik Süreç”, “Sağlık Psikolojisi”, “Wisc-r Uygulayıcı Eğitimi” yer almaktadır. Ayrıca Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde “Bireysel Psikodrama”, “Dışavurumcu Teknikler”, “Sosyometrinin Farklı Yüzleri” seminer programlarını tamamladı. “Kuşaklararası Psikodrama”, “Psikodrama ve Seksüalite”, “Nesne İlişkileri ve Bağlanma Teorisi”, “Erişkin Yaşama Geçiş” kongrelerine katılarak yerli ve yabancı terapistlerle çalışma olanağı buldu.

2007 Yılında TMI-PDR Group tarafından düzenlenen Eğitici Eğitimi’ni başarıyla tamamladı, sağlık kuruluşlarında ve şirketlerde kişisel gelişim alanında eğitimler verdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak eğitim vermeye devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.