DİLARA AYDIN, Klinik Psikolog

Dilara Aydın

Psikoloji Lisans Eğitimini 2021 yılında ‘Onur Derecesi’ ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2020 yılında Marmara Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlamıştır. 2021 yılı itibariyle başlamış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında ‘’Anne ve Çocuk Etkileşiminin Çocukların Duygu Düzenleme ve Sosyal Beceri Performansı Üzerindeki Etkileri’’ üzerine çalışmaktadır.

 Ebeveyn-çocuk ilişkisini güvenli bağlanmada temel alan, duyarlı-hassas bakımın ve oyuncu etkileşimin çocuğun beyin gelişimini desteklediğine, kendisi ve diğerleri hakkında olumlu içsel model oluşmasını sağladığına inanan Aydın; ilk olarak Theraplay Enstitüsü’nden (Level One Theraplay and Marschak Interaktion Method) Birinci Seviye Theraplay ve Marschak Etkileşim Yöntemi eğitimini almıştır. Otizm tanısı almış ve diğer alanlarda gelişim geriliği olan çocuklarla Theraplay çalışmıştır. Çocukların duygusal deneyimlerini oyun aracılığı ile ifade etmesini sağlayan ve bu esnada daha güvenli, korunaklı bir alan sunarak teröpatik destek veren Deneyimsel Oyun Terapisi uygulamaktadır. 2022 yılında Enstitü Ay’dan EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimini tamamlayarak uygulayıcı ve yorumlayıcı olmaya hak kazanmıştır.

Çocukların düşünme ve mantık kurma süreçleri ile ilgilenen Aydın, Türk Psikologlar Derneği’nden (Wechler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) WÇZÖ-IV eğitimini tamamlayarak WISC-IV uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır. Zihin Kuramı ve düşünme becerileri üzerine çalışan Aydın; çocuklarla sosyal beceri, dikkat, planlama, bellek, okuma gibi bilişsel ve sosyal alanların gelişimine yönelik çalışmaktadır. Disleksi Derneği’nden (todiCognit) Bilişsel Eğitim Uygulamaları Programını tamamlamıştır. Akademi Disleksi tarafından (Pass Reading Enhancement Program) Türkçe PREP uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır. Dikkatin öğrenme sürecindeki etkinliği üzerine duran Aydın, Attentioner Dikkat Programı uygulayıcısıdır.

Çalışmalarına ağırlıklı olarak Theraplay, Deneyimsel Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, EMDR Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi tekniklerini kullanmaktadır. Bireysel danışmanlıklarını ebeveyn, bebek ve çocuklarla sürdürmektedir.

2022 yılı itibariyle Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.