OKUL VE ÖĞRENME SORUNLARINI TANIMA VE KLİNİK ORTAMDA MÜDAHALE TEKNİKLERİNİ GELİŞTİREBİLME

OKUL VE ÖĞRENME SORUNLARINI TANIMA VE KLİNİK ORTAMDA MÜDAHALE TEKNİKLERİNİ GELİŞTİREBİLME
27 Temmuz 2020
Etiketler: Kategoriler: Güncel Bilgi Paylaşım Toplantılarımız, Meslektaşlara Yönelik Bilgi Paylaşım Toplantılarımız

“Her öğrenci birbirinden farklıdır! Ama hepsi aynı sınıftadır…”

Çocuklarda ön planda olan beceriler okulların beklentileri ile uyuşmuyor ise, okul problemleri su yüzüne çıkar ve okul hayatı çok güç bir hal alır.

Okul sorunlarından Öğrenme Bozukluğu, Dürtüsellik, Dikkat eksikliği ve Sosyal Beceri Eksikliği hem okulda hem de danışmanlık merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın sık karşılaştığı sorunlardır. Bu sorunlara yönelik müdahale programları geliştirebilmek için, hem teorik alt yapıyı anlamak, hem de pratik uygulama yöntemlerini bilmek gerekir.

Bu eğitim; çocukların güçlü ve gelişmesi gereken beceri alanlarının nasıl keşfedileceği ve güçlü alanlarına nasıl yönlendirilebilecekleri, gelişmesi gereken alanları ile ilgili nasıl müdahale programları oluşturulacağı konularında bilgiler vermeyi ve uygulamaya yönelik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Toplantının İçeriği:

 • Hafıza Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Hafıza Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Dil Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Dil Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Yüksek Düşünme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Yüksek Düşünme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Sosyal Düşünme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Sosyal Düşünme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Mekansal Düzenleme Sistemi ve Ardışık Düzenleme Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Mekansal Düzenleme Sistemi ve Ardışık Düzenleme Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Motor Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Motor Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma
 • Dikkat Kontrol Sistemi zayıf olan çocukların belirtilerini tanıma
 • Dikkat Kontrol Sistemi zayıf olan çocuklar için okul ve evde yapılacak uygulamalar hazırlama, aile ve okula öneriler oluşturma

Toplantı dört ayrı oturumda gerçekleştirilir.

I. MODÜL 

Hafıza ve Dil Becerisi zayıf olan çocuklara yardım

Hafızamız bilgileri alıp depoladığımız yerdir. Bilgi bize anlatılırken onu kavrayıp öğrenebiliriz ama hafıza olmaksızın hiçbirini hatırlayamayız. Hiç kimsenin hafızası mükemmel ya da tamamen yetersiz değildir. Doğru soru yapılan çalışmalar esnasında kişilere ”hangi hafıza” nın gerekli olduğudur. Çünkü hafızanın üç bölümü vardır! Uygun hafıza işlevlerinin işbirliği olmadan öğrenme başarısız olur.

Dil ise kullandığımız en önemli iletişim aracıdır. Okul ortamında okuma, yazma, imla, matematik gibi alanlarda en sık kullanılan becerilerden biridir. Bilgilerin edinilmesi ve aktarılması için dile sözlü ve yazılı olarak hakim olabilmek son derece önemlidir.

II. MODÜL

Yüksek Düşünme Becerisi ve Sosyal Düşünme Becerisi zayıf olan çocuklara yardım

Zihinsel becerilerin en karmaşığı olan yüksek düşünme becerisi, iç içe geçmiş bir çok becerinin uyumlu bir kombinasyon içinde çalışmasını gerektirir. Çözümü ilk bakışta belli olmayan bir problemi adımlara bölerek sonuçlandırmak için yüksek düşünme becerisi gerekir. Çözüme ulaşmak için  gerekli olan becerilerin her birini tek tek ya da gruplar halinde kullanmak gerekecektir.

Sosyal becerisi gelişmiş olan çocuklar, sağlam arkadaşlıklar kuran, sosyal açıdan kabul gören ve politik olmayı başaran çocuklardır. Bu becerinin eksikliği, bir çocuğu akademik zorluklardan daha fazla etkileyecek, okula karşı isteksiz olmasına neden olacaktır.

III. MODÜL 

Motor Beceri ve Ardışık/ Mekansal Düzenleme Becerisi zayıf olan çocuklara yardım

Gelen ve giden bilgi bir düzen takip eder. Ya mekansal olarak, ya yerleşik bir sıralama içinde/ardışık ya da her iki biçimde düzenlenir. Çocuk herhangi bir bilgiyi öğrenirken dikkati -dil becerisi ve hafızası çok iyi olsa da- bu iki düzenleme sistemindeki organizasyon olmazsa öğrenme karmakarışık olur.

Motor sistem, kaslarımıza hükmedebilen zihinsel becerilerin bir arada kullanılmasıdır. Yazmak, bisiklete binmek, makas kullanmak, basketbol oynamak, hediye paketlemek. Bu işleri başarabilmek için, zihnimizin kaslarımıza doğru ve zamanında komutlar vererek, birçok hareketi eş zamanlı olarak yapabiliyor olması gerekir.

IV. MODÜL

Dikkat becerisi zayıf olan çocuklara yardım

Bir çocuğun öğrenci olarak başarılı olabilmesi ve okul yılları sırasında davranış ve sosyal uyum göstermesi için; zihinsel enerji kontrolü, bilgi ve diğer uyaranların girişi üzerindeki kontrol ve iş ve davranış biçimindeki çıktılar üzerindeki kontrolün birlikte çalışması gerekir.

Toplantı süresi:

 • Toplantı 4 tam gün sürmektedir.
 • Tüm oturumlar saat 9.00-17.00 arasında gerçekleşir.

Toplantıya kimler katılabilir?

Ruh Sağlığı alanında çalışan Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar, okulların Rehberlik Servislerinde görev yapan Psikolojik Danışman ve Psikologlar.

Belgelendirme:

Toplantı sonunda Arkabahçe Katılım Belgesi verilecektir.